AKTYWNYM
SERWUJEMY
NAWET 350 zł

Otwórz konto, aktywnie z niego
korzystaj i odbierz nawet 350 zł
do wydania w Decathlon
oraz piłkę tenisową

Promocja „Krótka piłka" organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 750 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 28.10.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Dobrze jest mieć sukcesy na koncie,

nie tylko w tenisie :)

ikona rejestracji w promocji

Tenis to sport indywidualny, wszechstronnie rozwijający ciało, w którym ważna jest także technika. Tak samo znakomite, wszechstronne i technicznie zaawansowane jest indywidualne konto w Banku BNP Paribas!

#WeAreTennis

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Możesz to zrobić do 28.10.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 13.11.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Krótka piłka” można dokonać od dnia 14.10.2020 r. do osiągnięcia 750 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 28.10.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Krótka piłka” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 350 zł?

Przed Tobą 3 warunki, które należy spełnić:

1.

Zrób w listopadzie 2020 r. przynajmniej 5 Transakcji BLIK oraz przynajmniej 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile). Wtedy w styczniu 2021 r. otrzymasz e-kartę podarunkową Decathlon o wartości 150 zł oraz piłkę tenisową.

2.

Zrób w grudniu 2020 r. przynajmniej 5 Transakcji BLIK oraz przynajmniej 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile). Wtedy w styczniu 2021 r. otrzymasz e-kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł.

3.

Zrób w styczniu 2021 r. przynajmniej 5 Transakcji BLIK oraz przynajmniej 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacją mobilną GOmobile). Wtedy w lutym 2021 r. otrzymasz e-kartę podarunkową Decathlon o wartości 100 zł.

logo decathlon

Do 18 stycznia 2021 r. laureaci pierwszej i drugiej nagrody otrzymają wiadomość mailową z informacją o jej przyznaniu z adresu pilka@bnpparibasplus.pl.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Wybierz to co jest dla Ciebie najważniejsze

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij w link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online a nastepnie pobierz aplikację mobilną GOmobile

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć przez Internet

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Krótka piłka”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrody konieczne jest zarejestrowanie się na stronie pilka.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Krótka piłka”.

Napisz do Organizatora Promocji „Krótka piłka”: pilka@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Krótka piłka” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Krótka piłka” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: pilka@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Krótka piłka”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie pilka.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Krótka piłka” trwa do osiągnięcia 750 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 28.10.2020 r.

Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 356 zł w ramach Promocji „Krótka piłka” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody w formie e-karty podarunkowej o wartości 150 zł oraz piłki tenisowej należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie pilka.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 14.10.2020 r. do osiągnięcia liczby 750 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 28.10.2020 r.;

II. W terminie od dnia 14.10.2020 r. do 28.10.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Krótka piłka” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 13.11.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W listopadzie 2020 r. wykonać min. 5 Transakcji BLIK oraz min. 1 Przelew (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody w formie e-karty podarunkowej o wartości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W grudniu 2020 r. wykonać min. 5 Transakcji BLIK oraz min. 1 Przelew (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody w formie e-karty podarunkowej o wartości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W styczniu 2021 r. wykonać min. 5 Transakcji BLIK oraz min. 1 Przelew (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile)

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Krótka piłka” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!